Tre ép nghiêng nhiều lớp cùng chiều

Ứng dụng trong nội thất gia đình