Tre ép nằm nhiều lớp cùng chiều

Ứng dụng trong sản xuất đồ nội thất, trang trí, vật liệu xây dựng,…